Ajudes a la producció editorial en basca 2008

2010-03-05

La Conserjería de Cultura del Govern Basc ha publicat la convocatòria de les ajudes a la producció editorial en basca. El termini es tancarà el 28 de Novembre.

Convocatòria 2008