Seminari sobre impacte de la digitalització del llibre

2010-03-05

L’expert en comunicació de l’empresa DOSDOCE, Javier Celaya, ens ha preparat un nou curs, “Impacte de la digitalització del llibre en el model de negoci editorial, a impartir el dia 25 de Juny. Prèvia inscripció

ON: Càmera de Guipúscoa
QUAN: 25 de Juny de 9:30 a 13:30
COM: prèvia inscripció
PROGRAMA
1. Evolució i potencial del llibre electrònic
• Situació actual de la comercialització dels llibres electrònics als principals mercats internacionals
• Previsió del llançament dels suports de lectura de llibres electrònics al mercat espanyol

Transformació del model de negoci
• Autor-lector
• Autor-agent-lector
• Autor-editorial-lector
• Autor-editorial-distribuïdor digital-lector
Impacte de la digitalització en el model de negoci editorial

• Preu dels llibres en format paper vs. format digital
• Negociació dels drets d’autor digitals
• Comercialització de llibres electrònics
• Distribució de llibres electrònics
• Promoció del llibre en Internet
• Inversió a realitzar i tornades d’inversió

Comercialització del fons digitalitzat a la Xarxa

• Venda directa
• Venda a través les llibreries virtuals
• Venda a través de les plataformes digitals de distribució
• Prevenda de continguts per als suports de lectura
• Venda de llicències per a biblioteques, centres escolars, etc.

Exemples: anàlisi comparativa dels projectes de digitalització de les principals editorials internacionals

• Enfocament del seu projectes de digitalització: màrqueting, vendes, distribució, etc.
• Nombre de títols digitalitzats
• Formats utilitzats: text, àudio, video, mòbil, etc.
• Estratègia de distribució i comercialització dels ebooks
• Resultats preliminars públics i dades retorno d’inversió (vendes de llibres, tràfic assetjo web, etc.)
• Anàlisis futures vies d’ingressos de les editorials

Redissenyo de l’assetjo web de l’editorial

• Funcionalitats clau – model distribuït
• Aspectes clau del disseny i metadatos
• Posicionament de la web en cercadors
• Tecnologies “amigables” per als cercadors

Recomanacions