Ajudes per a l’edició de llibres per a l’ensenyament superior

La Conserjería d'Educació, Universitats i Recerca ha aprovat les normes reguladores de les ajudes per a l'edició de llibres en basc destinats a l'ensenyament superior i la convocatòria per a presentació de sol·licituds en l'exercici 2009. Termini: 16 d'Octubre. Convocatòria

La Conserjería d’Educació, Universitats i Recerca ha aprovat les normes reguladores de les ajudes per a l’edició de llibres en basc destinats a l’ensenyament superior i la convocatòria per a presentació de sol·licituds en l’exercici 2009. Termini: 16 d’Octubre. Convocatòria