Objectius i activitats principals

La finalitat de l’Associació és, a més de protegir els interessos dels associats, promocionar el llibre i la lectura en basca.

Amb aquest objectiu, són moltes les activitats exercides per l’associació, i entre elles les més destacades: