El manifest de Galeusca

Editors en llengua catalana, gallega i basca, s’han reunit aquesta setmana a Igeldo, San Sabastián a les jornades GALEUSCA d’editors, organitzades per Euskal Editoreen Elkartea, e han esbossat una sèrie de conclusions que prenen la forma d’un manifest col·lectiu.

Els editors reunits en Galeusca, que aglutinen a 185 empreses editores, amb una producció anual més de 10.000 títols entre les tres llengües, han esbossat una sèrie de conclusions que prenen la forma d’un manifest col·lectiu.
1. Estem preocupats per l’evolució descendent del mercat i reivindiquem la nostra aportació al sosteniment de la diversitat cultural enfront de les tendències uniformitzadores de l’Estat espanyol.

  1. En aquest sentit, reclamem una col·laboració més decidida de les administracions públiques. L’experiència ens està demostrant que són possibles increments en els pressupostos públics compartint riscos amb el sector editorial.
  2. L’edició digital requereix d’un nou marc legal i una conscienciació social que permeti la generació d’un model de negoci sostenible.
  3. Compartim que els diferents models de préstec digital que s’estan posant en marxa per part de les xarxes de biblioteques públiques han de ser acordats amb el nostre sector i avaluats periòdicament. Així mateix, considerem que els recursos públics s’han de destinar principalment a l’adquisició de continguts.
  4. Considerem que no hi ha cultura sense traducció. Constatem que hi ha un dèficit en la incorporació de la literatura universal a les nostres llengües. La publicació de traduccions requereix d’un suport decidit de les administracions, per tal de poder ser editades en condicions d’igualtat competitiva.
  5. L’estímul de la lectura ha de ser l’origen i principal esforç dels poders públics. Aquest foment s’ha de centrar en la creació d’hàbit lector a partir de l’escola i en el suport al sector editorial i llibreter.
  6. És imprescindible la implicació de tots els sectors que intervenen en la cadena de valor del llibre en el diàleg amb les administracions públiques per aconseguir polítiques culturals eficients. Constatem i lamentem que, en alguns territoris, les polítiques lingüístiques afecten negativament a l’edició en la llengua pròpia, i exigim que això es corregeixi.