Galeusca d’Editors: CONCLUSIONS

Els editors en llengua gallega, basca i catalana, reunits a Lleida, en el marc de la GALEUSCA, els dies 5, 6 i 7 de Juny, manifesten les següents conclusions

Els editors en llengua gallega, basca i catalana, reunits a Lleida, en el marc de GALEUSCA, els dies 6 i 7 de juny de 2008, després d’analitzar i debatre les principals qüestions que afecten al sector del llibre i les respectives indústries culturals de l’edició, es reafirmen en la importància d’enfortir la col·laboració estable que aporta GALEUSCA i manifesten les següents
CONCLUSIONS
Sobre les ajudes a l’edició:

Ha de mantenir-se i sistematitzar-se l’intercanvi d’informació sobre les ajudes a l’edició als diferents territoris GALEUSCA.
Instar al Ministeri de Cultura a modificar els sistemes d’ajudes a l’edició perquè arribin a ser estímuls per a l’edició d’obres d’interès cultural i de dubtosa viabilitat comercial, sense altres vinculacions en les dotacions de llibres per a biblioteques.
Establir un diàleg amb el Comissari Europeu del Multilingüisme i intercedir perquè es doni a les ajudes a l’edició de llibres un caràcter interlingüïstic i intercultural que superi el caràcter transfronterer actual.

Sobre la gratuïtat del llibre de text:

Reivindicar el reconeixement de la importància de l’elaboració de continguts curriculars també en suport paper.
Lamentar que, passats tres anys des de la celebració de l’anterior GALEUSCA, les repercussions negatives per a tots els sectors del llibre que prevèiem llavors, i que podien provocar greus problemes per garantir la presència de materials curriculars desenvolupats en les respectives llengües, s’hagin vist confirmades pels diferents estudis tècnics elaborats.

Sobre l’intercanvi entre editors GALEUSCA

La voluntat de treballar per al profit de totes les sinergies derivades de pertànyer al GALEUSCA en l’intercanvi sistemàtic de títols, autors i projectes. Sobre la projecció exterior de les cultures GALEUSCA

Sobre la promoció exterior de les cultures que s’expressen en llengua gallega, basca i catalana, considerem d’especial importància preservar també en aquest camp l’especificitat de les esmentades cultures i ens comprometem a aprofundir en l’estudi de fórmules de col·laboració en matèria de promoció internacional que ofereixi al món una visió nítida de les nostres cultures, lluny d’esquemes uniformitzats que distorsionin la nostra veu pròpia i original.

Lleida, 7 de juny de 2008