Nova Guia de Drets Disponibles

A fi de donar a conèixer la literatura basca al món, hem seleccionat 44 títols d'infantil i juvenil, i, 40 d'adults. El disseny dels catàlegs ha estat a càrrec de l'artista basca Concetta Probanza, i el resultat és aquest Catàleg

A fi de donar a conèixer la literatura basca al món, hem seleccionat 44 títols d’infantil i juvenil, i, 40 d’adults. El disseny dels catàlegs ha estat a càrrec de l’artista basca Concetta Probanza, i el resultat és aquest Catàleg