Seminari sobre impacte de la digitalització del llibre

L'expert en comunicació de l'empresa DOSDOCE, Javier Celaya, ens ha preparat un nou curs, "Impacte de la digitalització del llibre en el model de negoci editorial, a impartir el dia 25 de Juny. Prèvia inscripció

ON: Càmera de Guipúscoa
QUAN: 25 de Juny de 9:30 a 13:30
COM: prèvia inscripció
PROGRAMA
1. Evolució i potencial del llibre electrònic
• Situació actual de la comercialització dels llibres electrònics als principals mercats internacionals
• Previsió del llançament dels suports de lectura de llibres electrònics al mercat espanyol

Transformació del model de negoci
• Autor-lector
• Autor-agent-lector
• Autor-editorial-lector
• Autor-editorial-distribuïdor digital-lector
Impacte de la digitalització en el model de negoci editorial

• Preu dels llibres en format paper vs. format digital
• Negociació dels drets d’autor digitals
• Comercialització de llibres electrònics
• Distribució de llibres electrònics
• Promoció del llibre en Internet
• Inversió a realitzar i tornades d’inversió

Comercialització del fons digitalitzat a la Xarxa

• Venda directa
• Venda a través les llibreries virtuals
• Venda a través de les plataformes digitals de distribució
• Prevenda de continguts per als suports de lectura
• Venda de llicències per a biblioteques, centres escolars, etc.

Exemples: anàlisi comparativa dels projectes de digitalització de les principals editorials internacionals

• Enfocament del seu projectes de digitalització: màrqueting, vendes, distribució, etc.
• Nombre de títols digitalitzats
• Formats utilitzats: text, àudio, video, mòbil, etc.
• Estratègia de distribució i comercialització dels ebooks
• Resultats preliminars públics i dades retorno d’inversió (vendes de llibres, tràfic assetjo web, etc.)
• Anàlisis futures vies d’ingressos de les editorials

Redissenyo de l’assetjo web de l’editorial

• Funcionalitats clau – model distribuït
• Aspectes clau del disseny i metadatos
• Posicionament de la web en cercadors
• Tecnologies “amigables” per als cercadors

Recomanacions