Novas

euskal kulturgintzako eragileek

Una ley que garantice la transmisión de la actividad cultural en euskera

En las últimas décadas se han ido transformado las formas de difundir, transmitir y socializar la creación cultural: se han generado nuevos contextos de creación, producido cambios en la industria cultural, transformado los parámetros del periodismo, renovado las pedagogías en la enseñanza reglada, reducido la

Editores de Galeusca: Conclusións

Os editores en lingua catalana, galega e euskera reuníronse en Igeldo os dias 11, 12 e 13 de Xuño nos encontros GALEUSCA de editores.Os representantes tres asociacións, logo das xornadas de traballo, fixeron públicas as súas conclusións.

Galeusca de Editores: CONCLUSIÓNS

Os editores en lingua galega, vasca e catalá, reunidos en Lleida, no marco da GALEUSCA, os días 5, 6 e 7 de Xuño, manifestan as seguintes conclusións

Nova Guía de Dereitos Dispoñibles

Con obxecto de dar a coñecer a literatura vasca no mundo, seleccionamos 44 títulos de infantil e xuvenil, e, 40 de adultos. O deseño dos catálogos correu a cargo de a artista vasca Concetta Probanza, e o resultado é este Catálogo.